Selecteer een pagina
Voorwaarden maken dierenportret of illustratie

Voorwaarden

Naast de algemene voorwaarden van Pica2, waar AtelierBrigitte onderdeel van uit maakt, gelden voor het maken van portretten de aanvullende voorwaarden (dit in verband met het unieke karakter van de portretten):
Starten van de opdracht en wachtlijst
Ik werk aan portretten/schilderopdrachten op volgorde van aanmelden van verzoeken. Bij het aanvragen kom je op een wachtlijst – indien van toepassing. Zodra ik weet wanneer ik aan jouw project kan beginnen, krijg je hier tijdig bericht over. De lengte van de wachtlijst kan soms erg variëren – de laatste maanden is er nauwelijks sprake van een wachtlijst – informeer dus gerust.

Als ik aan jouw project wil beginnen en ik heb nog geen fotomateriaal of andere (benodigde) informatie binnen, dan ga ik verder met de volgende op de lijst. Dit om wachttijden voor anderen te voorkomen.

Deadlines
Het tekenen en schilderen doe ik als hobby naast mijn werk als consultant/designer bij Pica2. Ik werk daarom niet met deadlines wanneer een werk af moet zijn.
Aanbetaling en restitutie
Op het moment dat ik aan jouw project begin, vraag ik een aanbetaling van 50% van de totaalprijs (exclusief verzending), hiervoor ontvang je een factuur die binnen de gestelde betaaltermijn van 30 dagen voldaan dient te worden. Indien je achteraf niet tevreden bent met hetgeen ik gemaakt heb, behoud ik deze aanbetaling als minimale dekking van de gemaakte uren en materiaalkosten. De tweede termijn (50%) van de prijs hoef je dan niet te betalen. Het door mij gemaakte werk blijft vervolgens in mijn eigendom en ik mag het eventueel verkopen aan een derde/andere geïnteresseerde. Er kan nimmer sprake zijn van restitutie.
Eisen beeldmateriaal
Om tot een goed resultaat te komen, is het van belang dat ik de beschikking krijg over goed foto/beeldmateriaal. De eisen die ik hieraan stel heb ik op deze pagina uitgebreid beschreven. Ik behoud me het recht voor om eventuele projecten af te wijzen als er geen goed foto/beeldmateriaal wordt aangeleverd.
Kosten en risico verzending
De kosten voor verzending van het werk, inclusief een vergoeding voor verpakkingsmateriaal, ligt bij de opdrachtgever. Het risico van verzending van het werk ligt bij de opdrachtgever. Ik doe er alles aan om het werk zo goed en degelijk mogelijk in te pakken om beschadiging tijdens verzending te voorkomen. Ik verzend het werk pas nadat de tweede termijn (plus verzendkosten) door mij is ontvangen. Het werk bij mij ophalen is natuurlijk ook altijd mogelijk. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden.
Behoud van rechten
AtelierBrigitte behoudt te allen tijde alle rechten van het werk dat wordt gemaakt en mag dan ook, onder mijn eigen naam en/of onder AtelierBrigitte of Pica2, voor alle doeleinden overal publiceren en gebruiken (internet, drukwerk, ansichtkaarten, posters – deze opsomming is niet limitatief). Het door mij gemaakte werk is voor de opdrachtgever alleen voor persoonlijk gebruik, tenzij vooraf anders overeengekomen.
Voorwaarden webshop
Dit deel van de voorwaarden is aanvullend van toepassing voor consumenten (particulieren) die wat kopen in de webshop van AtelierBrigitte.

  • Indien er een aanbod (actie) is met een beperkte geldigheidsduur of onder bepaalde voorwaarden van toepassing is, wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.
  • Vanwege de uniekheid van de meeste producten in de webshop, kan het voorkomen dat een item reeds verkocht is. AtelierBrigitte neemt in dat geval contact op met de consument om te komen tot een alternatief.
  • De consument kan de koop zonder opgaaf van reden ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. De consument dient het product in originele staat en verpakking te retourneren. De kosten hiervan komen voor rekening van de consument. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product door AtelierBrigitte.
  • Het voorgaande artikel is niet van toepassing bij opdrachten c.q. op maat gemaakte (dieren)portretten. Dit vanwege de persoonlijke aard van het product.
  • In het geval van klachten omtrent de webshop, kan een mail verzonden worden naar klachten@atelierbrigitte.nl. Bij het melden van een klacht dient de consument duidelijk aan te geven om welk product het gaat, aankoopdatum en omschrijving van de klacht.
Akkoord met deze voorwaarden
De volledige voorwaarden voor alle werken die door AtelierBrigitte (vallend onder Pica2) worden uitgevoerd zijn hier te vinden. Met het verstrekken van een opdracht c.q. verzoek aan mij, verklaar je je akkoord met alle genoemde en beschreven voorwaarden.

Vragen? Neem contact op

Pin It on Pinterest